ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานพิธีทอดกฐินพระราชทานขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วย โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบในการตั้งกองกฐินพระราชทานขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินเพื่อทอดถวายยังที่ชุมชนสงฆ์ ณ วัดหนองคู ตำบลจาน อำเภอเมือง         จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

                   ดังนั้น  โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์  จึงขอเชิญแขกผู้มีเกียรติผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานพิธีทอดผ้ากฐินพระราชทานขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2556,00:00   อ่าน 1206 ครั้ง