ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
นางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 และจัดประชุมผู้ปกครองต่อจากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมประชุม
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2560,14:00   อ่าน 542 ครั้ง