ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ นำโดย นางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จักกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้ชีวิต ระเบียบวินัย ทีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงาม เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดชั่วคราวโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2560,13:33   อ่าน 279 ครั้ง